Historia Fundacji

kup bilety online

Rola i miejsce teatru niepublicznego w Polsce. Przykład Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury – praca magisterska Alicji Przerazińskiej napisana pod opieką dr. Karola Jachymka. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa 2020. 

Atrakcyjność Och-Teatru w opinii widzów – praca magisterska Iwony Kowalskiej napisana pod opieką dr hab Joanny Krakowskiej, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2023. 


8.06.2004 r. – założenie Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury to Fundacja rodzinna. Założycielami i fundatorami są Krystyna Janda – aktorka, Edward Kłosiński – operator filmowy i Maria Seweryn – aktorka. W życiu prywatnym – rodzina. Głównym celem statutowym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie teatrów. Kolejne to pomoc ludziom w dostępie do kultury i teatru, opieka nad osobami „wykluczonymi”, współpraca z domami dziecka, warszawskimi szpitalami, domami opieki, domami wychowawczymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, domami spokojnej starości itp., a także działalność charytatywna oraz promocja młodych artystów.

29.10.2005 r. – otwarcie Teatru Polonia

Teatr Polonia został stworzony w dawnym Kinie Polonia. Było to pierwsze kino otwarte w powojennej Warszawie. Tu wyświetlane były takie filmy jak „Skarb” i „ Zakazane piosenki”. W pierwszych latach XXI w. budynek kina stał nieużywany i praktycznie popadł w ruinę. Jesienią 2004 r. firma MAX-FILM wystawiła salę widowiskową kina (hole oraz wejście jest do dziś własnością miasta Warszawy) do sprzedaży w formie przetargu. 21.01.2005 r. Krystyna Janda i Edward Kłosiński kupili salę dawnego kina, a w listopadzie 2005 r. przekazali ją notarialnie w użytkowanie Fundacji. Zawarli także umowy najmu pozostałych przestrzeni: holu i wejścia, bez których sala nie mogłaby funkcjonować, i przystąpili do remontu.

W październiku 2005 r. zaczęła funkcjonować Mała Scena Teatru Polonia – „Fioletowe Pończochy”. Nazwa została zapożyczona od dziewiętnastowiecznego ruchu feministycznego działającego we Francji. Scena została nazwana tak w konsekwencji sformułowania założeń artystycznych nowego Teatru: miał on zajmować się głównie kobietami i tematami z nimi związanymi, miał zajmować się tekstami dla kobiet i o kobietach.

29.10.2005 r. odbyła się pierwsza premiera Teatru Polonia – „Stefcia Ćwiek w szponach życia” Dubrawki Ugrešić, a w miesiąc później (12 listopada 2005 r.), druga – „Ucho gardło, nóż” – monodram w wykonaniu Krystyny Jandy według książki Vedrany Rudan pod tym samym tytułem. W tym czasie na Dużej Scenie Teatru trwał remont.

3 grudnia 2006 r. premierą „Trzech sióstr” A. Czechowa zainaugurowana została działalność Dużej Sceny Teatru Polonia. Drugą premierą były „Szczęśliwe dni” Samuela Becketta (12 stycznia 2007 r.). Pierwsze lata działalności Teatru Polonia to ogromy sukces zarówno artystyczny, jak i frekwencyjny. Do końca 2007 r. Teatr dał 20 premier, z których niemal połowa do dziś pozostaje w repertuarze.

W 2007 r. powstała idea grania latem, w miesiące wakacyjne, dla ludzi, na ulicy, za darmo. I tak, 21 czerwca 2007 r. odbył się pierwszy spektakl na Placu Konstytucji: „Lament na Placu Konstytucji” Krzysztofa Bizio i był grany tego roku 37 razy. Podczas kolejnych lat powstawały nowe premiery przeznaczane dla tego teatru ulicznego, miejskiego i do dziś każdego roku latem w plenerze odbywają się spektakle. Ostatnio i na Placu Konstytucji, i na ulicy Grójeckiej 65 przed Och-Teatrem. Liczba przedstawień zależy od ilości pieniędzy, jakie uda się Fundacji zdobyć na ten cel, ale jest to od 40 do 70 spektakli, gromadzących około 10-15 tysięcy widzów każdego roku.

5 stycznia 2008 r. zmarł Edward Kłosiński, który do końca budował i wyposażał teatr, uczestniczył w pracach artystycznych, robiąc miedzy innymi światła do wielu przedstawień oraz współzarządzał Fundacją. Po Jego śmierci, w zarządzie Fundacji zasiada Krystyna Janda i Maria Seweryn. Zmieniła się też częściowo Rada Fundacji.

Sukces, rozrastający się repertuar oraz rosnąca liczba widzów, a także niewielka liczba miejsc na widowni (Teatr Polonia liczy 266 miejsc) sprawiły, że Fundacja w 2009 r. wynajęła od przedsiębiorstwa MAX-FILM budynek dawnego Kina Ochota i przystąpiła do remontu zaniedbanego kina.

16 stycznia 2010 r. nastąpiło otwarcie Och-Teatru z 447. miejscami na widowni. Scena zaczęła „życie” premierą „Wassy Żeleznowej” Gorkiego. Od tego momentu teatr zaczął grać regularnie, przejmując część repertuaru od Teatru Polonia oraz tworząc własny, kierunkując tę scenę także na scenę muzyczną.

Wiosną 2011 r. doszło do osłabienia kondycji finansowej Fundacji, spowodowanej zarówno problemami organizacyjnymi, jak i przyczynami zewnętrznymi. Zarząd Fundacji zarządził reorganizację działania obu teatrów – począwszy od zmiany koncepcji repertuarowej scen, po zmiany formalne i organizacyjne. Po 18 miesiącach kryzysu Fundacja stanęła na nowo na nogi. Sprofilowano wszystkie sceny. Teatr Polonia ze sceną Fioletowe Pończochy podejmuje w tej chwili tematy trudniejsze, Och-Teatr został przeznaczony do grania repertuaru lżejszego, choć te profile scen nie są sztywne.

Latem roku 2013 został przeprowadzony dalszy remont budynku Och-Teatru, a 21.09 premierą spektaklu „Pierwsza Dama” w reż. Grzegorza Warchoła zainaugurowana została nowa scena, Och-Cafe Teatr, mieszcząca się w kawiarni i obszernych holach teatru, z planami grania odmiennego od pozostałych scen repertuaru – poruszającego problemy aktualne, społeczne. Nowa scena zakłada także inne relacje z widzami, bardziej interaktywne.

Przez wszystkie lata Fundacja jest w kontakcie z instytucjami pomagającymi dzieciom, chorym, sierotom i osobom starszym, oba Teatry zapraszają ich regularnie na widownię. Od września 2012 r., we współpracy z Fundacją Atelier, zaczęły działać zajęcia plastyczne dla dzieci, odbywające się podczas spektakli, w czasie, kiedy rodzice dzieci oglądają przedstawienie. W obu teatrach odbywa się wiele wydarzeń okołoteatralnych, wiele koncertów i spotkań. W roku 2010 odbyły się także cykliczne warsztaty edukacyjne w Och-Teatrze, pod hasłem Och-Warsztaty: Teatr-Opera-Balet-Film, trwające nieprzerwanie we wszystkie niedziele od września do grudnia 2010 r. Wykłady i pokazy tematyczne gromadziły wielu ludzi: studentów, uczniów i entuzjastów. Och-Teatr stał się także znaczącą sceną muzyczną Warszawy. Odbywają się tam regularnie i koncerty, i nagrania muzyczne, a wielu artystów i zespołów uznało tę salę i przestrzeń za swoją ulubioną. W roku 2015 Fundacja zagrała, w siedzibie obu Teatrów, 806 spektakli, a obejrzało je około 200 000 widzów. Sprawnie działa impresariat Fundacji, w 2015 r. publiczność w Polsce miała okazję zobaczyć 135 spektakli z obu teatrów w swoich miastach. rzychody Fundacji zamykają się w sumie około 20 200 000 zł rocznie, oba teatry mają około 530 tys. miesięcznie kosztów stałych (w tym bardzo drogi wynajem Och-Teatru) i około 580 tys. kosztów artystycznych. Żeby się utrzymać i produkować nowe spektakle, Fundacja musi zarobić z biletów, sprzedając spektakle na wyjazdy i w inny sposób około 1 400 000 miesięcznie, co nie jest proste, ale cudem się udaje. Udział pomocy Państwa i innych firm w działalności Fundacji stanowi jedynie około 9% przychodów.

 

Kalendarium wydarzeń składających się na historię Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury:

Rok 2004

8 czerwca – założenie Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury

Rok 2005

29 października „Stefcia Ćwiek w szponach życia” Dubrawki Ugrešić, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy – otwarcie Teatru Polonia - inauguracja działalności Małej Sceny

12 listopada, „Ucho, gardło, nóż” Vedrany Rudan, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy 

15 grudnia, Shirley Valentine” Willy'ego Russella, reż. Maciej Wojtyszko, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

Rok 2006

15 marca, „Darkroom” Rujany Jeger, reż. Przemysław Wojcieszek, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy, od 29 stycznia 2010 r. w Och-Teatrze

28 lutego, „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” Oksany Zabuzhko, reż. Małgorzata Szumowska, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

29 kwietnia, „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, reż. Krzysztof Kołbasiuk, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

26 maja, „Miss HIV” Macieja Kowalewskiego, reż. Maciej Kowalewski, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy, od 9 lutego 2010 r. w Och-Teatrze 

13 maja, „Marilyn i Papież” Dorothei Kuehl-Martini, reż. Marta Ogrodzińska, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

14 lipca, Skok z wysokości” Leslie Ayvazian, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

3 grudnia, Trzy siostry” Antoniego Czechowa, reż. Natasha Parry-Brook, Krystyna Janda, Krystyna Zachwatowicz - inauguracja działalności Dużej Sceny Teatru Polonia

Rok 2007

12 stycznia, Szczęśliwe dni” Samuela Becketa, reż. Piotr Cieplak, Teatr Polonia – Duża Scena

25 stycznia, Rajskie jabłka” Raszyda Tuguszewa, reż. Żanna Gierasimowa, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

27 kwietnia, Boska!” Petera Quiltera, reż. Andrzej Domalik, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

3 czerwca, Miłość Fedry” Sarah Kane, reż. Julia Pawłowska, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

27 czerwca, Lament na Placu Konstytucji” Krzysztofa Bizio, reż. Krystyna Janda, spektakl plenerowy (w repertuarze)

29 września, „Wątpliwość” Johna Patricka Shanleya, reż. Piotr Cieplak, Teatr Polonia – Duża Scena

30 listopada, „Kobiety w sytuacji krytycznej” Joanny Murray-Smith, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy 

Rok 2008

8 marca, „Miłość ci wszystko wybaczy” Przemysława Wojcieszka, reż. Przemysław Wojcieszek, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

12 kwietnia, „Dowód” Davida Auburna, reż. Andrzej Seweryn, Teatr Polonia – Duża Scena

28 czerwca, „Grube ryby” Michała Bałuckiego reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena 

14 lipca, „Starość jest piękna” Ester Vilar, reż. Łukasz Kos, spektakl plenerowy 

15 listopada, „Bóg” Woody’ego Allena, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena 

30 grudnia, „Dancing” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Inscenizacja i choreografia: Jarosław Staniek, Teatr Polonia – Duża Scena 

Rok 2009

16 stycznia, „Romulus Wielki” Friedricha Durrenmatta, reż. Krzysztof Zanussi, Teatr Polonia – Duża Scena 

1 marca, „Dżdżownice wychodzą na asfalt” Stanisława Tyma, reż. Stanisław Tym, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

27 czerwca, „Pani z Birmy” Richarda Schannona, reż. Anna Smolar, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

9 lipca, „Przygoda” Sandora Maraiego, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena 

10 lipca, „Krzysztof M. Hipnoza” Krzysztofa Materny, reż. Krzysztof Materna, Teatr Polonia – Duża Scena 

20 lipca, „Hey Joe” Janga Jan Tomaszewski, opieka artystyczna: Maciej Wojtyszko, spektakl plenerowy 

26 września, „Bagdad Cafe” Percy’ego Adlona, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena

Rok 2010

16 stycznia, „Wassa Żeleznowa” Maksyma Gorkiego, reż. Waldemar Raźniak – otwarcie Och-Teatru – inauguracja działalności Dużej Sceny

30 stycznia, „Kamienie w kieszeniach” – spektakl Teatru Montownia, Och-Teatr

1 lutego, „To nie jest kraj dla wielkich ludzi” – spektakl Teatru Montownia, Och-Teatr

2 lutego, „Szelmostwa Skapena” – spektakl Teatru Montownia, Och-Teatr

4 lutego, „Wojna na trzecim piętrze” – spektakl Teatru Montownia, Och-Teatr

15 lutego (premiera w 1998 r.), „Piosenki z teatru”, Och-Teatr

27 lutego, „Zielone Zoo” Jana Brzechwy, reż. Leszek Bzdyl, Och-Teatr

27 marca, „Kubuś Fatalista i jego pan” Denisa Diderota, reż. Krzysztof Stelmaszyk, Och-Teatr 

25 kwietnia, „Pan Jowialski” Aleksandra Fredry, reż. Anna Polony, Józef Opalski, Teatr Polonia (w repertuarze)

4 czerwca, „Biała bluzka” Agnieszki Osieckiej, reż. Magda Umer, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

28 czerwca, „Zaświaty czyli czy pies ma duszę” Jerzego Andrzeja Masłowskiego, reż. Maria Seweryn, Och-Teatr – Duża Scena 

12 lipca, „Flamenco namiętnie” Anny Iberszer, spektakl plenerowy (w repertuarze)

9 września, „Kantata na cztery skrzydła” Roberta Bruttera, reż. Grzegorz Warchoł, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

19 września, „Koza albo kim jest Sylwia?” Edwarda Albeego, reż. Kasia Adamik i Olga Chajdas, Och-Teatr – Duża Scena

22 października, „Jeszcze będzie przepięknie” Przemysława Wojcieszka, reż. Przemysław Wojcieszek, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

27 listopada, „Weekend z R.” Robina Hawdona, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr (w repertuarze)

30 grudnia, „Kobieta z widokiem na taras” Stanisława Tyma, reż. Stanisław Tym, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

Rok 2011

28 stycznia, „Dobry wieczór Państwu” Krzysztofa Materny, reż. Krzysztof Materna, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

1 kwietnia, „The Rocky Horror Show” Richarda O’Briena reż.Tomasz Dutkiewicz, Och-Teatr – Duża Scena

17 czerwca, „W małym dworku” Witkacego, reż. Anna Augustynowicz, Och-Teatr

14 października, „Jekyll/Hyde” reż. Jakub Porcari, Teatr Polonia – Duża Scena

28 października, „Aaa zatrudnimy Clowna” Matei Visniec, reż. Marcin Hycnar, Och-Teatr

15 kwietnia, „32 omdlenia” Antoniego Czechowa, reż. Andrzej Domalik, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

3 grudnia, „Kontrakt” Mike’a Bartletta, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

30 grudnia, „Czas nas uczy pogody” Krzysztofa Materny, reż Krzysztof Materna, Teatr Polonia – Duża Scena

Rok 2012

27 stycznia, „Moja droga B.” Krystyny Jandy, reż. Marek Koterski, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

12 lutego, „Seks dla opornych” Michele Rial, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

18 marca, „Mayday” Raya Cooneya, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

30 marca, „Pod mocnym aniołem” Jerzego Pilcha, reż. Magda Umer, Teatr Polonia – Duża Scena

12 maja, „Pocztówki z Europy” Michael McKeever, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena

25 maja, „Matka Polka terrorystka” Katarzyny Wasilewskiej, reż. Marcin Hycnar, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy 

15 czerwca, „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza, reż. Izabella Cywińska, Teatr Polonia – Duża Scena 

16 maja, „Związek otwarty” Franki Rame i Dario Fo, reż. Krystyna Janda i Maria Seweryn, spektakl plenerowy (w repertuarze)

8 lipca, „Trzeba zabić starszą panią” Grahama Linehana, reż. Cezary Żak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

14 lipca, „Kopciuszek” Jana Brzechwy, reż. Maria Ciunelis, Teatr Polonia – Duża Scena 

20 września, „Wąsy” Macieja Kowalewskiego, reż. Maciej Kowalewski, Och-Teatr (w repertuarze)

12 października, „Danuta W.” Danuty Wałęsy, reż. Janusza Zaorskiego, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

20 grudnia, „Zmierzch długiego dnia” Eugene O’Neilla, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena 

Rok 2013

14 lutego, „Zemsta” Aleksandra Fredry, reż. Waldemar Śmigasiewicz, Och-Teatr (w repertuarze)

5 kwietnia, „Baba Chanel” Nikołaja Kolady, reż. Izabella Cywińska, Teatr Polonia – Duża Scena 

28 czerwca, „Kalina” Małgorzaty Głuchowskiej i Justyny Lipko-Koniecznej, reż. Małgorzata Głuchowska, Teatr Polonia – Duża Scena

28 maja, „Mayday 2” Raya Cooneya, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

14 lipca, „Czerwony kapturek” Jana Brzechwy, reż. Adam Biernacki, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

30 sierpnia, „Konstelacje” Nicka Payne’a, reż Adam Sajnuk, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

21 września, „Pierwsza Dama” M. Kilburg Reedy, reż. Grzegorz Warchoł, Och-Cafe Teatr 

19 października, „Romanca” Jacka Chmielnika, reż. Wojciech Malajkat, Och-Cafe Teatr 

16 listopada, „Alicja ♥ Alicja” Amy Conroy, reż. Maria Seweryn, Och-Cafe Teatr

14 grudnia, „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja” Raya Cooneya, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr (w repertuarze)

2 grudnia, Chodź ze mną do łóżka” Andrzeja M. Żaka, reż. Adam Sajnuk, Teatr Polonia 

31 grudnia, „Depresja komika” Michała Walczaka, reż. Michał Walczak, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

Rok 2014

20 lutego, „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej, reż. Jerzy Stuhr, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

14 marca, „Klaps! 50 twarzy Greya” J. S. Blaira, I. M. MacIntyre'a, J. A. Millana, S. A. Morana, C. J. Muncha, A. M. Schefflera, I. P. Whalena, reż. J. Weisgerber, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

24 kwietnia, „Miłość blondynki” Miloša Formana, Jaroslava Papouška, Ivana Passera, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena  

22 maja, „Medea” Kate Mulvany i Anne-Louise Sarks, reż. Dorota Kędzierzawska, Teatr Polonia – Duża Scena 

13 czerwca, „One Mąż Show” Szymona Majewskiego, opieka artystyczna Krystyna Janda i Maria Seweryn, Och-Cafe Teatr (w repertuarze)

5 lipca, „Uwaga… Publiczność!” Frédérica Sabrou, reż. Edward Wojtaszek, Och-Teatr – Duża Scena

17 lipca, „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy, reż. Adam Biernacki, Premiera na Placu Konstytucji (w repertuarze)

20 września, „Stosunki prawne” Szymona Turkiewicza, współpraca: Magdalena Engelmajer, reż. Maria Seweryn, Och-Cafe Teatr

6 listopada, „Kolacja kanibali” Vahé Katcha, reż. Borys Lankosz, Teatr Polonia – Duża Scena

17 grudnia, „Upadłe anioły” Noëla Cowarda, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

Rok 2015

16 stycznia, „Szymon Majewski - Wieczór fOCHu”, Och-Cafe Teatr

5 marca, Prapremiera dreszczowca” Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, reż. Grzegorz Warchoł, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

16 kwietnia, „Happy now?” Lucindy Coxon, reż. Adam Sajnuk, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

14 maja, Porozmawiajmy po niemiecku” Hanny Zach, reż. Łukasz Kos, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy

28 maja, „Truciciel” Erica Chappella, reż. Cezary Żak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

13 czerwca, Raj dla opornych” Michele Riml, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

3 września, Maria Callas. Master Class” Terrence’a McNally’ego, reż. Andrzej Domalik, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

5 listopada, „Na czworakach” Tadeusza Różewicza, reż. Jerzy Stuhr, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

10 grudnia, Mgnienie” Phila Portera, reż. Adam Sajnuk, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

Rok 2016

8 stycznia, „Udając ofiarę” Braci Presniakow, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr (w repertuarze)

29 stycznia, Kto się boi Virginii Woolf?” Edwarda Albeego, reż. Jacek Poniedziałek, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

24 kwietnia, Nos” wg opowiadania Mikołaja Gogola, reż. Janusz Wiśniewski, Och-Teatr

28 kwietnia, Matki i synowie” T. McNally'ego, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia (w repertuarze)

28 maja, Alicja po drugiej stronie lustra" L. Carrolla, reż. P. Jaszczak, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

16 czerwca, Kto nas odwiedzi” I. Sawina, reż. Cezary Tomaszewski, Och-Teatr

30 lipca, Chamlet - monolog parodysty” Sz. Majewskiego, Ł. Sychowicza, M. Sońty, Och-Cafe Teatr (w repertuarze)

23 września, Zabawa” M. Modzelewskiego, reż. Iza Kuna, Teatr Polonia – Scena Fioletowe Pończochy (w repertuarze)

14 października, Słoneczna linia” I. Wyrypajewa, reż. I. Wyrypajew, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

18 listopada, Chłopcy” St. Grochowiaka, reż. M. Gronowski, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

20 grudnia, Lekcje stepowania” R. Harrisa, reż. K. Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

Rok 2017

3 lutego, Spowiedź chuligana. Jesienin” S. Jesienina, reż. K. Jasiński, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

22 czerwca, Piękny nieczuły” J. Cocteau, reż. E. Wojtaszek, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

27 czerwca, Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę” J. Haška, reż. A. Domalik, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

9 września, Pomoc domowa” M. Camolettiego, reż. K. Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

10 listopada, Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)” A. Longa, D. Singera, J. Winfielda, reż. J. Weisgerber, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

Rok 2018

25 stycznia, Żeby nie było śladów” C. Łazarewicza, reż. P. Ratajczak, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

16 lutego, Casa Valentina” H. Fiersteina, reż. M. Kowalewski, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

9 marca, „Zapiski z wygnania S. Baral, reż. M. Umer, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

27 kwietnia, "Bal manekinów" B. Jasieńskiego, reż. J. Stuhr, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

8 czerwca, „Winny autorski spektakl St. Brejdyganta, Teatr Polonia – Mała Scena

6 września, "Mój pierwszy raz" K. Davenport, reż. K. Janda, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

25 października, "Krzesła" E. Ionesco, reż. P. Cieplak, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

29 listopada, "Osy", I. Wyrypajewa, reż. I. Wyrypajew, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

15 grudnia, "Wania, Sonia, Masza i Spike" Ch. Duranga, reż. M. Kowalewski, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

Rok 2019

8 lutego, "Boże mój!" Anat Gov, reż. Andrzej Seweryn, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)


28 marca, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Toma Schulmana, reż. Piotr Ratajczak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)


13 kwietnia, "MaminSzymek" Szymona Majewskiego, opieka art. Cezary Żak, Och-Teatr – Mała Scena (w repertuarze)


25 kwietnia, "Cafe Luna" Marii Janickiej, A. Burzyńskiej, reż. Anna Wieczur-Bluszcz, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)


30 maja, "8 kobiet" Roberta Thomasa, reż. Adam Sajnuk, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)


16 listopada, „Próby” Bogusława Schaeffera, reż. Mikołaj Grabowski, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)


29 listopada, „Huśtawka”, libretto na podstawie utworu „Dwoje na huśtawce” Williama Gibsona: Michael Bennett; teksty piosenek: Dorothy Fields; muzyka: Cy Coleman, reż. Anna Sroka-Hryń, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)


14 grudnia, „Wszystko, co najlepsze” Duncana Macmillana, Jonniego Donahoe, reż. Piotr Złotorowicz, Teatr Polonia – Mała Scena (w repertuarze)

Rok 2020


17 stycznia, „Policja. Noc zatracenia”, Sławomira Mrożka, Andrzeja Saramonowicza, reż. Andrzej Saramonowicz, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)


23 lutego, „Lily” Jacka Poppelwella, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)


16 lipca, „Wspólnota mieszkaniowa” Jiřiego Havelki, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

24 września, „Cravate Club” Fabrice'a Rogera-Lacana, reż. Wojciech Malajkat, Teatr Polonia – Mała Scena (w repertuarze)

25 września, „Oszuści” Michaela Jacobsa, reż. Jan Englert, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

30 grudnia, „Aleja Zasłużonych” Jarosława Mikołajewskiego, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena (zamknięty pokaz premierowy; w repertuarze)

 

Rok 2021

11 lutego, "Dziewczyna z pociągu" Rachel Wagstaff, Duncana Abela na podstawie powieści Pauli Hawkins, reż. Cezary Żak, Och-Teatr – Duża Scena (zamknięty pokaz premierowy; w repertuarze)

27 marca, "Cwaniary" Sylwii Chutnik, reż. Agnieszka Glińska, Teatr Polonia – Duża Scena (zamknięty pokaz premierowy; w repertuarze)

7 czerwca, "Minetti. Portret artysty z czasów starości" Thomasa Bernharda, reż. Andrzej Domalik, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

10 czerwca, "Coś tu nie gra" Marcii Kash, Douglasa E. Hughesa, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

17 czerwca, "Siedem sekund wieczności" Petera Turriniego, reż. Piotr Szalsza, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

10 września, "Big Bang" Andrzeja Kondratiuka, reż. Piotr Ratajczak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

9 grudnia, "Słoneczni chłopcy" Neila Simona, reż. Marcin Hycnar, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

 

Rok 2022

6 lutego, "Pan Hoho" Witolda Dulęby, reż. Krzysztof Dracz, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

23 kwietnia, "Ożenek" Mikołaja Gogola, reż. Janusz Gajos, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

7 maja, "Mąż i żona" Aleksandra hr. Fredry, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

24 czerwca, "Szelmostwa Lisa Witalisa" Jana Brzechwy, reż. Piotr Kosewski, Premiera na Placu Konstytucji (w repertuarze)

22 września "Życie pani Pomsel" Christophera Hamptona, reż. Grzegorz Małecki, Teatr Polonia - Duża Scena (w repertuarze)

16 grudnia "My Way" Krystyny Jandy, reż. Krystyna Janda, Teatr Polonia - Duża Scena (w repertuarze)

 

Rok 2023

6 marca, "Szatan Show" Michała Walczaka, reż. Michał Walczak, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

16 marca, "Okno na parlament" Raya Cooneya, reż. Krystyna Janda, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

3 maja, "Głowa w piasek" Matta Murraya, reż. Maria Seweryn, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

15 czerwca, "Pogo" Jakuba Sieczki, reż. Kinga Dębska, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

1 października "Na pierwszy rzut oka" Suzie Miller, reż. Adam Sajnuk, Teatr Polonia - Duża Scena (w repertuarze)

20 października "Władca much" Williama Goldinga, reż. Piotr Ratajczak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

 

Rok 2024

22 lutego, "Geniusz" Tadeusza Słobodzianka, reż. Jerzy Stuhr, Teatr Polonia – Duża Scena (w repertuarze)

17 marca, "Ciemny grylaż" Stanisława Tyma, reż. Cezary Żak, Och-Teatr – Duża Scena (w repertuarze)

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, na których utrwalona została historia Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.

Mecenas Technologiczny Teatrów

billenium

Doradca prawny teatrów

139279v1 CMS Logo LawTaxFuture Maxi RGB

PARTNER OCH-TEATRU

SHUK maxfilm

WYPOSAŻENIE TEATRÓW DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

mkidn

PREMIERY W 2024 ROKU DOFINANSOWANE PRZEZ

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-pionowy

PATRONI MEDIALNI

Wyborcza logo Logo poziom kolor Rzeczpospolita duze new winieta spis 2rgb
Z OSTATNIEJ CHWILI !
X